Jaka polityka gospodarcza dla Polski?

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09383-0

Liczba stron

461

Wersja

SKU: 89 Kategorie: , , Tagi: ,

0,00 

Opis

VII Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 25 i 26 stycznia 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, zgromadził około 450 uczestników z całej Polski. Został on zwołany przez utworzoną rok wcześniej Radę Programową pod hasłem „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej”. Niniejszy tom zawiera materiały drugiej sesji plenarnej, poświęconej pytaniu: „Jaka polityka gospodarcza dla Polski?”. Odpowiedź ujęta w 22 referatach i obszernej dyskusji okazała się niezbyt sporna. Przeważała zgoda co do tego, że zasadniczym kierunkiem działania jest dążenie do Unii Europejskiej. Nie było wątpliwości co do uznania wzrostu gospodarczego za naczelny priorytet gospodarki. Nie było też wątpliwości co do tego, że za główną siłę napędową tego wzrostu trzeba uznać rozwój edukacji i nauki. Podkreślono przy tym mocno, że ciężar finansowania tego rozwoju musi być rozłożony na wszystkie podmioty gospodarcze, a więc muszą go ponosić zarówno przedsiębiorstwa, jak gospodarstwa domowe, jak wreszcie finanse publiczne. Bardziej spornym tematem były niektóre kwestie bieżącej polityki makroekonomicznej, zwłaszcza pieniężnej i kursowej, które otrzymały szerokie oświetlenie w dyskusji. Znaczna część dyskutantów wypowiadała się krytycznie o polityce wysokich stóp procentowych i aprecjacji złotego, wskazując na to, że przyczynia się ona do hamowania wzrostu gospodarczego.

Zdzisław Sadowski

Zdzisław Sadowski

Słowo wstępne 7

Zdzisław Sadowski

Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE 9

Jan Mujżel

Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze 25

Stefan Marciniak

Główne błędy polskiej polityki gospodarczej 47

Władysław Welfe

Determinanty wzrostu potencjału gospodarczego Polski 67

Andrzej Czyżewski

Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa 91

Edward Łukawer

Co nam dolega? (Jak widzą to Polscy ekonomiści) 109

Witold M. Orłowski

Członkostwo w Unii Ekonomicznej i Walutowej jako dźwignia rozwoju gospodarczego Polski 131

Urszula Płowieć

Wyzwania dla Polski wynikające z przewidywanego rozwoju Unii Europejskiej 143

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy kraju 167

Jakub Borowski

Polska i UGW: optymalny obszar walutowy 187

Zdzisław Fedorowicz

Polityka pieniężna dla Polski 213

Andrzej Wernik

Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski 231

Jan K. Solarz

Model systemu finansowego przyjaznego rozwojowi Polski 247

Andrzej H, Jasiński

Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku 269

Maciej Krzyżanowski

Założenia morskiej polityki gospodarczej Polski 287

Zbigniew Madej

Polska polityka gospodarcza wobec wschodu 303

Waldemar Grzywacz

Czynniki wzrostu polskiej konkurencyjności gospodarczej 321

Józef Misala

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej 339

Teresa H. Bednarczyk

Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego 361

Stanisław Lis

Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej 387

Paweł Bożyk

Monetaryzm versus keynesizm 409

Adam Lipowski

Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza 419

Urszula Płowieć

Podsumowanie 437

Głosy w dyskusji, nadesłane wypowiedzi 441

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09383-0

Liczba stron

461

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jaka polityka gospodarcza dla Polski?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *