Oskar Lange a współczesność

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Redakcja naukowa

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-08-1

Liczba stron

326

Wersja

,

SKU: 98 Kategoria: Tagi: ,

10,00 

Opis

W dniu 27 lipca 2004 roku minęła setna rocznica urodzin wielkiego polskiego ekonomisty o światowej sławie, profesora Oskara Langego. Międzynarodowy rozgłos przyniosły profesorowi Langemu głównie prace powstałe za granicą – w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do klasyki myśli ekonomicznej przeszedł słynny spór z F. Hayekiem i L. Misesem o racjonalności rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej. Prace naukowe Langego zdobyły międzynarodowy rozgłos; były tłumaczone na wiele języków. Ich tematy świadczą o rozległości zainteresowań naukowych autora. Wymieńmy kilka głównych prac Oskara Langego: On the Economic Theory of Socialism, Price Flexibility and Employment, Wprowadzenie do ekonometrii, Ekonomia polityczna, Wprowadzenie do cybernetyki, Teoria statystyki. Warsztat naukowy Oskara Langego oraz wybór, sposób podejmowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych stanowią cenną inspirację dla bardzo różnych kierunków współczesnej myśli ekonomicznej. Uniwersytet Chicagowski do dnia dzisiejszego szczyci się faktem, że w latach czterdziestych XX wieku wykładał na nim i przygotowywał swoje prace Oskar Lange, nie mniej niż współczesnymi noblistami, liderami liberalnej myśli ekonomicznej. Profesor Lange był uważany za mistrza syntezy ekonomicznej. Jest, obok Michała Kaleckiego, najbardziej znanym polskim ekonomistą, którego twórczość uznana jest we wszystkich obszarach kulturowych i politycznych świata. Oskar Lange działał aktywnie w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych. Był członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Hadze, Królewskiego Towarzystwa Statystycznego w Londynie, Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po 1945 roku związany ze Szkołą Główną Planowania i Statystyki, od 1956 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od 1952 roku wiceprezes, a w 1965 roku prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący jej Komitetu Nauk Ekonomicznych. Oskar Lange był zarazem politykiem, dyplomatą, działaczem społecznym i państwowym. Pełnił szereg ważnych funkcji państwowych – był posłem na Sejm, zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych i przedstawicielem naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa oraz Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ. Dla uczczenia stulecia urodzin i przypomnienia dorobku tego wybitnego uczonego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wystąpiło z inicjatywą zorganizowania obchodów, wspólnie z Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Głównym Urzędem Statystycznym, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Głównym punktem obchodów była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego – w stulecie urodzin wielkiego polskiego uczonego”, która odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie w dniu 27 września 2004 r. Owocem konferencji jest niniejsza publikacja, która zawiera referaty wygłoszone na konferencji jak również nadesłane materiały, stanowiące cenne dopełnienie jej bogatego dorobku.

Oskar Lange – postać i życie

Christopher Lange – Moje wspomnienia o Ojcu
Mirosław Bochenek – Życie, działalność i twórczość naukowa Oskara Langego
Danuta Drabińska – Okres amerykański w działalności Oskara Langego
Melvin Reder – Oskar Lange: The American Sejourn (1937-1947)
Anita Prażmowska – The FBI Reports on Oskar Lange

Społeczny charakter nauk ekonomicznych

Robert Scott Gassler – Political and Social Economics and the Legacy of Oskar Lange
Stefan Kesting – Oskar Lange – Socio-Economist?
Dario Tosi – La gestion des entreprises par les travailleurs comme instrument fondamental de démocratie socialiste dans la pensée de Oskar Lange
Tadeusz Kowalik – Teoria socjalizmu Oskara Langego w konfrontacji z realiami

Gospodarka rynkowa

Alberto Chilosi – Breit-Lange Model of ’34, Employment on Demand, and the Issue of the Outside Option
Douglas Mair, Anthony J. Laramie – The Role of Fiscal Policy in the European Union
Jan Toporowski – Between Breit and Keynes: Oskar Lange’s Theory of Interest

Gospodarka socjalistyczna

Pat Devine – Oskar Lange: Socialism, Markets and Planning
Janina Godłów-Legiędź – Model socjalizmu rynkowego Oskara Langego a spór o paradygmat ekonomii
Edward Łukawer – Miejsce koncepcji Oskara Langego w poglądach na model funkcjonowania gospodarki socjalistycznej

Zastosowanie metod ilościowych

Wiesław Sadowski – Oskar Lange i statystyka
Tadeusz Kasprzak – Koncepcje systemowo-cybernetyczne Oskara Langego
Władysław Welfe – Metody ilościowe w naukach ekonomicznych w twórczości Oskara Langego

Myśl Oskara Langego a współczesność

Zdzisław Sadowski – Racjonalność ekonomiczna w ujęciu Oskara Langego – dzisiejsze spojrzenie
Adam Noga – Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej
Zbigniew Hockuba, Michał Brzeziński – Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych
Wiesław Piątkowski – Metodologiczne problemy historii ekonomii w świetle pism Oskara Langego

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Redakcja naukowa

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-08-1

Liczba stron

326

Wersja

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oskar Lange a współczesność”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *