do nas

Księgarnię prowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

PTE jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.
PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

Telefon

+48 (22) 55 15 401
sklep@pte.pl

Adres

ul. Nowy Świat 49

00-042 Warszawa

Bądźmy w kontakcie