Problemy rozwoju regionalnego

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09438-1

Liczba stron

376

Wersja

Kategorie: , Tag:

15,00 

Opis

VII Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 25 i 26 stycznia 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, zgromadził około 450 uczestników z całej Polski. Został on zwołany przez utworzoną rok wcześniej Radę Programową pod hasłem „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej”. Niniejszy tom zawiera materiały sesji piątej, której przedmiotem były „Problemy rozwoju regionalnego”. Wielowątkowa i ożywiona dyskusja dotyczyła trzech głównych zagadnień: modelu polityki regionalnej, finansowania rozwoju regionalnego oraz sposobu dostosowywania się do wymagań Unii Europejskiej.
W pierwszej sprawie ostro został zarysowany spór między koncepcją modelu scentralizowanego, nastawionego na politykę wyrównywania różnic międzyregionalnych, a formułą pełnej decentralizacji. W kwestii drugiej wyraźnie ujęto opinię, że największą ułomnością obecnego układu regionalnego jest to, iż samorządy terytorialne nie mają żadnych możliwości finansowych w zakresie realizacji swoich planów rozwoju regionalnego, stają się więc petentami urzędów i agencji centralnych. W ciekawej dyskusji sformułowano bardzo wiele konkretów dotyczących sposobów znoszenia barier rozwoju regionalnego.

/Zdzisław Sadowski/

Zdzisław Sadowski
Słowo wstępne

Jerzy Hausner

Modele polityki regionalnej w Polsce

Zyta Gilowska

Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego

Jacek Szlachta

Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską

Irena Fierla

Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce

Grzegorz Gorzelak
Szanse polskich regionów

Irena Pietrzyk

Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej

Michał Dobroczyński

Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych

Maciej Cesarski
Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce

Antoni Kożuch

Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską

Agnieszka Olechnicka

Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego

Tomasz Tokarski, Aleksandra Rogut
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Franciszek Grzesiok

Instytucjonalne aspekty kosztów pracy – wybrane zagadnienia

Andrzej Muszyński

Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego

Leszek Kupiec, Marzanna Poniatowicz, Tadeusz Truskoiaski

Podlasie – ściana czy brama do Europy?

Leon Dorozik, Stanisław Flejterski
Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

Zygmunt Królak

Euro-Odra

Wiesław Czyżowicz, Dorota Niedziółka

Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej

(na przykładzie WOC)

Jacek Brdulak
Podsumowanie V Sesji na VII Kongresie Ekonomistów Polskich 2001

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09438-1

Liczba stron

376

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Problemy rozwoju regionalnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *