Transformacja i rozwój

Autor

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-05-7

Liczba stron

455

Wersja

SKU: 96 Kategoria: Tagi: ,

0,00 

Opis

W swojej pracy profesora ekonomii od paru lat mam na warsztacie dwie książki i nierzadko zadaję sobie pytanie, dlaczego tak trudno mi przychodzi ich realizacja. Poza lenistwem jedna z możliwych odpowiedzi wynika ze spostrzeżenia, że w swojej pracy naukowej jestem od dawna nastawiony na obserwację i interpretację zmieniającej się szybko, wieloaspektowej rzeczywistości. Z jednej strony trudno mi na dłużej skupić uwagę na jednym, wybranym wątku i zająć się jego dogłębną analizą.
Z drugiej strony uogólnione, holistyczne ujęcie tego, co się wokół nas dzieje, stwarza ogromną trudność konstrukcyjną, nie daje się dopiąć, być może po prostu przekracza moje możliwości. W rezultacie ograniczam się do małych form, które polegają na próbach wchodzenia kolejno różnymi drzwiami do tego samego gmachu poznania. Ale przychodzi dzień, kiedy, pod wpływem przyjaciół, dochodzi się do wniosku, że warto przynajmniej część z tych rozproszonych form utrwalić w jednym zbiorze, który może kiedyś komuś się przyda przy studiowaniu jego głównej treści. Tę zaś stanowią rozmyślania nad rozwojem gospodarczym i społecznym świata, a w nim nad doświadczeniami polskimi ostatniego piętnastolecia.
O doświadczeniach tych można myśleć i pisać bardzo różnie. Zaliczam się do tych, którzy uważają ekonomię za naukę społeczną, nie wolną od konieczności dokonywania ocen normatywnych. Sądzą więc, że rozwój gospodarczy, który stanowi ostateczny przedmiot tej nauki, powinien służyć poprawianiu losu i warunków życia całego społeczeństwa ludzkiego, a nie tylko wybranych jego części. Wprawdzie w czasach studenckich do ekonomii pociągnęła mnie matematyka i przez pewien czas pozostawałem pod urokiem myślenia o przyziemnych sprawach tego świata w eleganckim języku matematycznym. Później jednak otworzyły mi się inne horyzonty i stwierdziłem, że język ten, choć ma niewątpliwe walory w porządkowaniu analizy rzeczywistości ekonomicznej, to jednak zbyt łatwo rodzi skłonność do nadmiernych uproszczeń, a tym samym narzuca zbyt sztywne ramy dla chwytania całej jej złożoności. Pozostają więc ćwiczenia werbalne i nadzieja, że może kiedyś uda się zbudować pełniejszą i przejrzystą konstrukcję.
Ponieważ trudno mieć pewność, że ta nadzieja się spełni, na razie przedstawiam łaskawemu czytelnikowi niniejszy nieuporządkowany wybór rozproszonych prac z ostatniego piętnastolecia. Z braku lepszego pomysłu zastosowałem ujęcie w zasadzie chronologiczne, którego walor polega na tym, że daje łatwość odniesienia poszczególnych ujęć do okresu, w jakim powstawały, a także pozwala zauważyć, że niektóre wcześniej formułowane myśli okazały się nieźle pasować do późniejszej rzeczywistości.
Przy tej okazji składam serdeczne podziękowanie panu doktorowi Janowi Kruszewskiemu za nieocenioną pomoc w przygotowaniu tego zbioru do publikacji.

 1. Słowo wstępne
 2. Postęp społeczno-ekonomiczny i jego mierzenie
 3. Reforma gospodarcza – jaka była? Jaka będzie?
 4. Społeczeństwo posttotalitarne: zarys problematyki rozwoju Polski w latach 90.
 5. Kierowanie rozwojem społeczno-gospodarczym
 6. Polityka gospodarcza Polski a stowarzyszenie ze Wspólnotami
 7. Niezależne spojrzenie na prywatyzację w Polsce
 8. Podstawowe założenia długookresowej strategii rozwoju Polski
 9. Warunki i perspektywy wzrostu gospodarczego
 10. Niektóre sporne aspekty przemiany systemowej w Polsce
 11. Transformacja polskiej gospodarki – doświadczenia i perspektywy
 12. Rola nauki w strategii rozwoju Polski
 13. Polityka wobec przedsiębiorstw państwowych w procesie transformacji systemowej w Polsce
 14. Tendencje światowe w gospodarce i ich przejawianie się w Polsce
 15. W sprawie polityki przemysłowej
 16. Postulaty międzynarodowe w sprawie ludzi starszych
 17. Zarys strategii rozwoju gospodarczego Polski
 18. Warianty ogólnej koncepcji ustrojowej i kierunków ewolucji ustroju
 19. Uwagi dla przyszłego rządu
 20. Polityka wobec inwestycji zagranicznych
 21. Droga Polski do gospodarki opartej na wiedzy
 22. Polska i wyzwania XXI wieku
 23. Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej
 24. Czy dynamizm polskiej gospodarki jest skazany na wygasanie?
 25. Strategiczne kierunki działań w gospodarce
 26. W sprawie oceny działalności gospodarczej rządu w minionym czteroleciu
 27. W sprawie polityki pieniężnej
 28. Warunki utrzymywania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
 29. Stan świadomości społecznej a potrzeby modernizacyjne kraju
 30. O ustroju społeczno-gospodarczym
 31. Rola państwa w epoce globalizacji
 32. Główne problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do Unii Europejskiej
 33. Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce
 34. Wpływ polityki gospodarczej na tworzenie nowych miejsc pracy
 35. Kierunki modernizacji strukturalnej polskiego przemysłu
 36. Spokojnie o podatku liniowym
 37. Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji
 38. Ekonomiczne i społeczne warunki trwałego rozwoju
 39. Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii
 40. Refleksje o roli państwa w gospodarce
 41. Co robić z bezrobociem?
 42. Dlaczego polskiej transformacji nie można uznać za zakończoną?
 43. Problemy transformacji systemowej w Polsce na tle gospodarki światowe
 44. Nauka ekonomii a realia współczesności

Informacje dodatkowe

Autor

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-05-7

Liczba stron

455

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Transformacja i rozwój”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *