Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Liczba stron

266

Wersja

SKU: 84 Kategorie: , Tagi: ,

0,00 

Opis

Trudno przecenić potrzebę analizy przyczyn zbyt powolnego i często wręcz chaotycznego procesu budowy instytucji polskiej gospodarki rynkowej. Dający się wyraźne odczuć groźny impas nie tylko w praktyce budowy instytucji polskiej gospodarki rynkowej, ale również w badaniach naukowych o charakterze zarówno pozytywnym, jak i normatywno-programowym, dotyczących tych fundamentalnych procesów, zachęcił Autorów niniejszej książki do analizy wielu cząstkowych kwestii budowy instytucji polskiej gospodarki rynkowej.
W pełni naturalnym wydaje się również fakt, że książka ta powstaje w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Jedną z najważniejszych ról tej organizacji jest bowiem podejmowanie węzłowych problemów polskiej gospodarki oraz tworzenie warunków do inspirującej środowisko polskich ekonomistów wymiany myśli dotyczącej m.in. takich kluczowych zagadnień jak:

 • identyfikacja regulatorów polskiej gospodarki rynkowej;
 • spór o rolę państwa w gospodarce, w warunkach nie tyle postępującej deregulacji, co rozregulowania gospodarki;
 • wpływ polskiej akcesji do Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskich instytucji gospodarki rynkowej;
 • wpływ kapitału zagranicznego na układ instytucjonalny polskiej gospodarki;
 • rozwój rynków finansowych jako kluczowych rynków współczesnej gospodarki rynkowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki;
 • spór o ład korporacyjny i kształtowanie się relacji między własnością oraz zarządzaniem w polskiej gospodarce;
 • ograniczenia instytucjonalne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wielki spór o sposób dokończenia polskiej prywatyzacji w coraz trudniejszych dziedzinach gospodarki.

Warszawa 2004

Wprowadzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji
  Zdzisław Sadowski
 • Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji
  Adam Noga
 • Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego
  Grzegorz W. Kołodko
 • Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki
  Bożena Klimczak
 • Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej
  Waldemar Czternasty, Bazyli Czyżewski
 • Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji
  Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
 • Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki
  Maciej Miszewski
 • Innowacyjność gospodarki a państwo
  Stefan Marciniak
 • Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej
  Mieczysław Dobija
 • Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce
  Urszula Kłosiewicz-Górecka
 • Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej
  Marian Frąckowiak
 • Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa – rys historyczny i kierunki zmian
  Maciej Bałtowski
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej
  Stanisław Lis, Wojciech M. Lis
 • Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  Aurelia Bielawska
 • O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce
  Marek Garbicz
 • W kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu
  Mirosław Pietrewicz
 • O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej
  Józef Sołdaczuk
 • Przedsiębiorstwa społeczne (social enterprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych
  Krystyna Piotrowska-Marczak
 • Przedsiębiorstwo – a nie przedsiębiorca – adresatem aktów prawnych
  Stanisław Sudoł
 • Problemy instytucjonalne rynku pracy
  Antoni Rajkiewicz
 • O potrzebie zmiany paradygmatu wzrostu gospodarczego
  Aleksander H. Krzymiński
 • Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa
  Augustyn Woś
 • Konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej dla polityki fiskalnej
  Andrzej Wernik
 • Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej nawiedzy
  Małgorzata Dąbrowa-Szefler
 • 0 praktyczne upodmiotowienie korporacji
  Józef Góralczyk
 • Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski
  Ryszard Piasecki
 • Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów
  Sylwia Starnawska
 • Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej
  Bazyli Czyżewski
 • Ile państwa w gospodarce – poszukiwanie kryteriów
  Andrzej Góralczyk, Szymon Augustyniak

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Liczba stron

266

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *