Keynes a współczesność. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Redakcja naukowa

, ,

Liczba stron

356

Rok wydania

Wersja

,

SKU: 339 Kategoria: Tagi: , , ,

0,00 60,00 

Opis

Mamy przyjemność przekazać, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało kolejną publikację z cyklu “Biblioteka Myśli Ekonomicznej”.

Monografia ta powstała na kanwie debaty wokół słynnego eseju Johna Maynarda Keynesa pt. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (Economic Possibilities for our Grandchildren). To temat, który w jakimś stopniu – bezpośrednio lub pośrednio – dotyczy niemal każdego człowieka. Nieprzypadkowo też, mimo że esej Keynesa pochodzi sprzed niemal 100 lat, to wciąż wzbudza w świecie duże zainteresowanie, ale też emocje. Dowodem tego jest mnogość odniesień do tego eseju w literaturze światowej. Takich odniesień brakuje jednak na gruncie polskim. Stąd też niniejsza monografia stanowić ma – z założenia – przedstawienie polskiego głosu na ten temat. Z naukowej perspektywy istotne jest bowiem włączenie się do – toczącej się obecnie na forum międzynarodowym – debaty na temat rzeczonego eseju.

John Maynard Keynes (1883–1946) jest jednym z głównych kreatorów współczesnej myśli ekonomicznej. Zaliczany jest do czołowych światowych myślicieli XX wieku. Ten brytyjski ekonomista, teoretyk i praktyk, wciąż inspiruje kolejne pokolenia badaczy, a jego teoria stanowi punkt odniesienia w niezliczonych debatach toczonych nie tylko na gruncie teoretycznym, lecz także w praktyce polityki społeczno‑gospodarczej. Wiele wskazuje, że użyteczność i znaczenie teorii Keynesa wcale nie maleje wraz z upływem czasu. Przeciwnie, szczególnie w okresach nacechowanych niepewnością i kryzosogennością zauważalny jest trend powrotu do tej teorii. Nieprzypadkowo też Keynes postrzegany jest przez wielu badaczy jako geniusz ekonomii.

Holistyczne i interdyscyplinarne podejście oraz profetyczna odwaga Keynesa przesądzają o ponadczasowym znaczeniu dzieł tego myśliciela. Keynesowskie lekcje są wciąż aktualne. Od Keynesa można się m.in. nauczyć, że chociaż dobra ekonomia i dobra polityka gospodarcza są ważne, to nie wystarczą. Fundamentalne znaczenie ma wizja ukierunkowana na dobro społeczne.

Niniejsza monografia jest rezultatem prowadzonych od 2020 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym analiz i debat naukowych na temat sytuacji społeczno‑gospodarczej i przyszłości świata. Debaty te obejmują retrospektywną i prospektywną analizę głównych myśli i założeń zawartych w eseju Johna Maynarda Keynesa. Monografia ta stanowi unikatowy zbiór tekstów przygotowanych przez 62 specjalistów z dziedziny nauk ekonomicznych oraz praktyków. Dokonują oni nie tylko analizy złożonej rzeczywistości na przestrzeni prawie 100 lat od czasu opublikowania oryginalnego eseju Keynesa, lecz także formułują autorskie oceny i rekomendacje dotyczące rozwiązywania współczesnych problemów społeczno‑gospodarczych.

Zawarte w tej monografii teksty dotyczą trzech głównych obszarów życia społeczno‑gospodarczego, tj. wzrostu gospodarczego (rozpatrywanego w kontekście przemian technologicznych), rynku pracy oraz jakości życia ludzi. Odzwierciedla to struktura monografii i jej podział na trzy części. Zastrzec tu jednak trzeba, że podział tekstów na owe trzy części nie jest merytorycznie w pełni rozłączny. O podziale tym zadecydowała bowiem dominacja w tekście danej problematyki, choć w prawie wszystkich tekstach uwzględniany jest szerszy kontekst.

 

Redaktorzy monografii zakładają, że jej treści przyczynią się do pogłębiania – w środowisku naukowym i wśród głównych kreatorów polityki społeczno‑gospodarczej – refleksji nad możliwymi, alternatywnymi scenariuszami przemian czekających świat i poszczególne kraje. Zakłada się ponadto, że monografia przyczyni się do lepszego rozumienia znaczenia i rozwoju kultury myślenia strategicznego i jej uwzględniania w teorii ekonomii oraz w kształtowaniu społeczno‑gospodarczej rzeczywistości.

Pobierz spis treści

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Redakcja naukowa

, ,

Liczba stron

356

Rok wydania

Wersja

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Keynes a współczesność. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *