Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło

Waga 0,46 kg
Wymiary 24,5 × 17 × 1 cm
Autor

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-34-7

Liczba stron

204

Wersja

,

SKU: 121 Kategoria: Tagi: ,

35,00 

Opis

Dr hab. Mirosław Bochenek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w 1998 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1999 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego dorobek naukowy obejmuje około 50 publikacji, w tym współautorstwo 16 monografii i 3 książki własne: Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej (Warszawa 1999), Szkice o ekonomii i ekonomistach (Toruń 2004) oraz Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce (Toruń 2008). Od 1988 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Z recenzji prof. dra hab. Aleksandra Łukaszewicza:
„Jest to monografia uczonego i jego dzieła, napisana według „reguł sztuki” piśmiennictwa z zakresu historii teorii ekonomii oraz historii myśli ekonomicznej.(…) Postać i dzieło Profesora Władysława M. Zawadzkiego nie są u nas zapomniane; Autor sumiennie relacjonuje wszystko, co o niej w literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci napisano. Monografia jest analizą dzieła obszerną, wyczerpującą i wysoce kompetentną. Na podkreślenie zasługuje pomieszczenie jej w szerokim kontekście ekonomii akademickiej europejskiej i krajowej, co ma zarówno walory poznawcze, jak i dydaktyczne.”

Wstęp 11
Rozdział I. Droga życiowa Władysława Mariana Zawadzkiego 15
1. Pierwsze kroki i trudne decyzje 15
2. Międzynarodowy sukces 16
3. Działalność społeczna i kariera akademicka 17
4. Nowe badania naukowe 19
5. Działalność polityczna 20
6. Niewdzięczna emerytura i powrót do nauki 22
7. Zwycięska choroba 25
Rozdział II. Dorobek naukowy W.M. Zawadzkiego w ocenie polskich ekonomistów 26
1. Pierwsze opinie na temat twórczości W.M. Zawadzkiego 26
2. Stanowiska głoszone po 1945 r. 31
Rozdział III. Ekonomia matematyczna i jej wpływ na rozwój myśli ekonomicznej 43
1. Ekonomia teoretyczna i ekonomia opisowa 44
3. Argumenty na rzecz ekonomii matematycznej 45
3. Początki matematyzacji ekonomii 46
3.1. Pierwsze próby N.F. Canarda 47
3.2. Matematyzacja koncepcji klasycznych przez W. Whewella 48
3.3. Koncepcja płacy naturalnej J.H. von Thünena 49
4. Antoine Augustin Cournot – twórca ekonomii matematycznej 51
5. Rozwój teorii użyteczności krańcowej 57
5.1. Koncepcja przyjemności H.H. Gossena 58
5.2. Użyteczność w ujęciu W.S. Jevonsa 59
5.3. Teoria użyteczności i wymiany L. Walrasa 62
6. Teoria ogólnej równowagi ekonomicznej L. Walrasa 65
7. Teoria wyborów i równowaga konsumenta 69
8. Równowaga ogólna przy stałej ilości dóbr konsumpcyjnych 76
9. Równowaga produkcji 78
9.1. Równowaga produkcji towarów według L. Walrasa 79
9.2. Równowaga produkcji w ujęciu V. Pareto 81
9.3. Analiza współczynników produkcji 82
10. Zagadnienie kapitalizacji 84
11. Teoria pieniądza L. Walrasa 86
12. Twierdzenie o maksimum użyteczności V. Pareto 88
13. Graficzne wyznaczanie równowagi 89
14. Korzyści ze stosowania matematyki w rozważaniach ekonomicznych 92
Rozdział IV. Analiza krytyczna teorii wartości 95
1. Ewolucja poglądów dotyczących pojęcia i teorii wartości 95
2. Postulat wyrugowania z ekonomii pojęcia wartości 98
Rozdział V. Teoria produkcji 101
1. Podstawowe warunki produkcji 101
2. Typy produkcji 104
3. Warunki prawidłowości w poszczególnych typach produkcji 106
3.1. Prawidłowa produkcja pierwotna 106
3.2. Produkcja oparta na przymusie 107
3.3. Produkcja patriarchalna 108
3.4. Produkcja typu towarowo-indywidualistycznego 109
3.5. Możliwości prawidłowej produkcji w kolektywizmie 117
Rozdział VI. Krytyka przedsiębiorstw państwowych 120
1. Przedsiębiorstwo jako forma organizacyjna produkcji 121
2. Różnice między przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi 122
3. Przyczyny niższej sprawności przedsiębiorstw państwowych 122
Rozdział VII. Opieka i polityka socjalna 125
1. Rozwój postulatów robotniczych i socjalnych 125
2. Rodzaje polityki socjalnej 128
3. Charakter realizowanej w Polsce polityki socjalnej 128
Rozdział VIII. Równowaga ekonomiczna 131
1. Analiza pojęcia równowagi ekonomicznej 131
2. Abstrakcyjne i realistyczne ujęcie równowagi 132
3. Równowaga cząstkowa i równowaga ogólna 133
Rozdział IX. Uwagi o rozwoju nauki ekonomii 135
1. Niedorozwój polskiej ekonomii 135
2. Wpływ szkoły matematycznej na rozwój ekonomii powszechnej 136
Rozdział X. Marnotrawstwo zasobówi kryzys gospodarczy w Polsce 140
1. Problemy niepełnego wykorzystania czynników produkcji na Wileńszczyźnie 140
2. Specyfika kryzysu gospodarczego w Polsce 141
Rozdział XI. Problemy pomiaru bogactwa społecznego 145
Rozdział XII. Uzasadnienie realizowanej polityki budżetowej 147
1. Diagnoza polskiej gospodarki po odzyskaniu niepodległości 147
2. Propozycje naprawy systemu podatkowego 148
3. Program uzdrowienia budżetu państwa 149
4. Emisja Pożyczki Narodowej i Pożyczki Inwestycyjnej 153
5. Memoriał o polityce fiskalnej z lat 1931−1935 154
Rozdział XIII. Poziom cen równowagi 158
1. Wpływ dysproporcji między popytem i podażą na poziom cen 159
2. Dochodzenie do równowagi przy różnych elastycznościach popytu 159
3. Wpływ oczekiwań na zmiany poziomu cen 162
Rozdział XIV. Znaczenie banków w gospodarce narodowej 165
1. Rodzaje operacji bankowych 165
2. Wpływ banków na koniunkturę gospodarczą 166
Rozdział XV. Zagadnienia pieniężne 169
1. Teorie pieniądza 169
1.1. Nowe wartości w teorii pieniądza J.M. Keynesa 169
1.2. Rys historyczny rozwoju teorii pieniężnych 172
2. Polityka monetarna 174
2.1. Próby manipulowania pieniądzem i ich uzasadnienia 174
2.2. Stopnie manipulowania pieniądzem 176
3. Deflacja – jej istota i rodzaje 178
Rozdział XVI. Tłumaczenia, przedmowy i recenzje 181
1. Przedmowa do książki Kapitał i zysk z kapitału Eugena von Böhm-Bawerka 181
2. Przedmowa do Ogólnych rozważań nad naturalnymi prawami handlu Richarda Cantillona 182
2.1. Biografia R. Cantillona 182
2.2. Myśli przewodnie Ogólnych rozważań nad naturalnymi prawami handlu 183
2.3. Wpływ R. Cantillona na rozwój myśli ekonomicznej 185
3. Recenzje publikacji zwartych 186
Zakończenie 189
Bibliografia 195

Informacje dodatkowe

Waga 0,46 kg
Wymiary 24,5 × 17 × 1 cm
Autor

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-34-7

Liczba stron

204

Wersja

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *