Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności

Redakcja naukowa

,

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-28-6

Liczba stron

536

Wersja

SKU: 130 Kategorie: , , Tagi: ,

0,00 

Opis

Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. „Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju”.

Spis wszystkich tomów:

Tom I: – Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska (wersja polska i angielska)
Tom II: – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redakcja naukowa: Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba
Tom III: – Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa: Urszula Płowiec
Tom IV: – Jakość kształcenia ekonomicznego, redakcja naukowa: Marek Rocki
Tom V: – Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska
Tom VI: – Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redakcja naukowa: Stanisław Rudolf
Tom VII: – Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa: Barbara Z. Liberda
Tom VIII: – Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redakcja naukowa: Joanna Kotowicz-Jawor

Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce dotyczą rozwoju teorii ekonomii i jej głównych nurtów oraz relacji miedzy ekonomią a innymi dyscyplinami zaliczanymi do nauk ekonomicznych. Kwestie te rozpatrywane są w powiązaniu z wyzwaniami rozwojowymi współczesnej gospodarki i przemianami cywilizacyjnymi w świecie. Polaczenie podejścia teoretycznego z empirią i wymogami życia umożliwiło sformułowanie nie tylko postulatów co do kierunków rozwoju ekonomicznych badan naukowych, ale przede wszystkim postulatów pod adresem polityki i praktyki gospodarczej oraz ich kreatorów. Upoważnia to do zarekomendowania lektury tej książki nie tylko ekonomistom – naukowcom, praktykom oraz studentom, ale także innym Czytelnikom zainteresowanych zgłębianiem wiedzy ekonomicznej.

Od Wydawcy 5
Bogusław Fiedor
Wprowadzenie – nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności
15
Część I. Rozwój nauk ekonomicznych – wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne
Andrzej Wojtyna
Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?
25
Michał Brzeziński
Marian Gorynia
Zbigniew Hockuba
Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku
50
Andrzej K. Koźmiński
Ekonomia a inne nauki społeczne
83
Zofia Barbara Liberda
Ewa Maj
Idee i nowoczesny wzrost
92
Włodzimierz W. Bojarski
Alternatywny paradygmat rozwoju
121
Jan Jacek Sztaudynger
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
134
Maria Piotrowska
Nierówność szans zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego
156
Wojciech Rybicki
Sprawiedliwość międzypokoleniowa i sekwencyjne modelowanie preferencji
175
Bożena Klimczak
Nieoczekiwany dar wolności
188
Anna Ząbkowicz
Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji
206
Bogusław Fiedor
Nowa ekonomia instytucjonalna vs. ekonomia głównego nurtu a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej
229
Maria Lissowska
Ewolucja instytucji. Znaczenie analizy procesu transformacji do gospodarki rynkowej
246
Aleksander Jakimowicz
Matryca interdyscyplinarna w ekonomii
260
Jacek Juzwiszyn
Model wirowej równowagi ekonomicznej
285
Część II. Wybrane problemy teorii i praktyki gospodarowania
Paweł Bożyk
Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
303
Barbara Polszakiewicz
Cykl koniunkturalny w Polsce w kontekście cyklu światowego
312
Zbigniew Madej
Legitymizacja polityki gospodarczej w systemach rynkowych
326
Adrian Solek
Dylematy i ograniczenia polityki regulacyjnej w gałęziach sieciowych
339
Marian Turek
Teoria kosztów transakcyjnych R. Coase’a jako podstawa zarządzania strategicznego
359
Barbara Błaszczyk
Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji
384
Marcin Brol
Korupcja a regulacja rynku
404
Marek Madej
Szanse w dekompozycji rynku
415
Krzysztof Malik
Analiza kosztów i korzyści w ocenie polityk i programów publicznych jako wyzwanie współczesnego rozwoju
430
Walenty Poczta
Karolina Pawlak
Zastosowanie modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project w prognozowaniu rozwoju wymiany handlowej i w badaniach konkurencyjności międzynarodowej (na przykładzie sektora rolno-spożywczego)
445
Wojciech Przychodzeń
Polska transformacja systemowa a wybrane aspekty nierówności społecznych
469
Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Rola państwa we wspieraniu brandingu narodowego
479
Ewa Ratajczak
Od sektorowego do horyzontalnego podejścia w polityce przemysłowej państwa – na przykładzie sektora drzewnego
487
Alfreda Zachorowska
Rola inwestycji w rozwoju gospodarczym
504
Grażyna Wolska
Interwencjonizm państwowy a teoria wolnego rynku na przykładzie rynku usług pocztowych
513
Anna Chmielak
Trwałość rozwoju a zadowolenie z życia
520
Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich 531

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-28-6

Liczba stron

536

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *