GOW – wyzwanie dla Polski

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-29-3

Liczba stron

484

Wersja

SKU: 131 Kategorie: , , Tagi: ,

0,00 

Opis

Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. „Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju”.

Spis wszystkich tomów:

Tom I: – Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska (wersja polska i angielska)

Tom II: – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redakcja naukowa: Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba

Tom III: – Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa: Urszula Płowiec

Tom IV: – Jakość kształcenia ekonomicznego, redakcja naukowa: Marek Rocki

Tom V: – Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska

Tom VI: – Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redakcja naukowa: Stanisław Rudolf

Tom VII: – Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa: Barbara Z. Liberda

Tom VIII: – Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redakcja naukowa: Joanna Kotowicz-Jawor

Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce dotyczą rozwoju teorii ekonomii i jej głównych nurtów oraz relacji miedzy ekonomią a innymi dyscyplinami zaliczanymi do nauk ekonomicznych. Kwestie te rozpatrywane są w powiązaniu z wyzwaniami rozwojowymi współczesnej gospodarki i przemianami cywilizacyjnymi w świecie. Polaczenie podejścia teoretycznego z empirią i wymogami życia umożliwiło sformułowanie nie tylko postulatów co do kierunków rozwoju ekonomicznych badan naukowych, ale przede wszystkim postulatów pod adresem polityki i praktyki gospodarczej oraz ich kreatorów. Upoważnia to do zarekomendowania lektury tej książki nie tylko ekonomistom – naukowcom, praktykom oraz studentom, ale także innym Czytelnikom zainteresowanych zgłębianiem wiedzy ekonomicznej.

Od Wydawcy 5
Joanna Kotowicz-Jawor

Wstęp

13
Wojciech Cellary
Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne
23
Artur Borcuch
Rola społeczeństwa wirtualnego i pieniądza elektronicznego w rozwoju globalnej i cyfrowej gospodarki
49
Jerzy Kleer
Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe
69
Elżbieta Skrzypek
Nowa gospodarka i jej wyznaczniki
83
Elżbieta Rogalska
Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej w latach 2003?2006
105
Dariusz Rosati
Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych?
115
Władysław Welfe
Kapitał wiedzy a dynamika łącznej produktywności czynników produkcji
131
Joanna Kotowicz-Jawor
Polskie przedsiębiorstwa na drodze do GOW
145
Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Małgorzata Rószkiewicz
Poziom i struktura orientacji na wiedzę średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce a ich wyniki ekonomiczne
157
Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych
173
Janusz Cichoń, Szczepan Figiel
Konkurencyjność polskiej gospodarki a rozwój klastrów
193
Tadeusz Baczko, Artur Chaberski, Jacek Lipiec
Rozwój firm rodzinnych w Polsce poprzez wzrost wiedzy i tożsamości
207
Wojciech Bąkowski
Wymagania przedsiębiorców a jakość nauczania na wyższych uczelniach ekonomicznych
227
Nadine Bednarz
Wpływ edukacji na kształtowanie kapitału ludzkiego i rozwój regionu
239
Zbigniew Mikołajewicz
Działalność innowacyjna w przemyśle wyrazem rozwoju opartego na wiedzy
255
Robert Ciborowski
Kierunki i zakres polityki innowacyjnej w warunkach gospodarki globalnej
277
Rafał Żelazny
Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
299
Eliza Frejtag-Mika
Uwarunkowania efektywnej polityki innowacyjnej w praktyce gospodarczej i programach narodowych wybranych krajów i Polski
327
Franciszek Piontek
Aksjomat: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody – wyzwaniem dla ekonomii
349
Paweł Kozłowski
Bariery modernizacji
361
Stefan Marciniak
Państwo a gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
367
Andrzej Matysiak
Instytucjonalne uwarunkowania produkcji wiedzy
385
Kazimierz A. Kłosiński
Międzynarodowy obrót usługowy w procesach globalizacji na początku XXI wieku
403
Maciej Miszewski
Aktualne obszary transformacji gospodarczej w Polsce
421
Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Związki między strukturą gospodarki a rozwojem telekomunikacji
433
Stanisław Lis, Piotr Klimczyk
Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995?2005
445
Zygmunt Królak
Strategia, instrumenty i realizacja imperatywu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski
463
Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich 479

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-29-3

Liczba stron

484

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GOW – wyzwanie dla Polski”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *