Społeczna Gospodarka Rynkowa – Ordoliberalizm a nieład współczesnego świata

0,00 

Opis

(…) Prezentowana monografia składa się z trzech części, obejmujących łącznie 15 rozdziałów teoretyczno‑empirycznych. Pierwsza część pt. „Społeczna Gospodarka Rynkowa w teorii ekonomii” stanowi ogólnoteoretyczne podłoże do przedstawionych w kolejnych częściach tej publikacji rozważań i analiz o charakterze empirycznym. Druga część pt. „Ekologiczny wymiar Społecznej Gospodarki Rynkowej” ukierunkowana jest na ekologiczną transformację Społecznej Gospodarki Rynkowej w kierunku gospodarki zrównoważonej. Natomiast trzecia część pt. „Dylematy i kierunki rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej” dotyczy w dużej mierze wyzwań i możliwości rozwoju tej koncepcji w kontekście współczesnych przesileń cywilizacyjnych i ekonomii kryzysu.

(…) Mamy nadzieję, że monografia przyczyni się nie tylko do zwiększania zainteresowania ordoliberalną koncepcją Społecznej Gospodarki Rynkowej, lecz także do jej większego wpływu na kształtowanie współczesnej – coraz bardziej złożonej – rzeczywistości społeczno‑gospodarczej w skali globalnej i lokalnej. Choć koncepcja ta ma – konstytucyjną w Polsce i traktatową w Unii Europejskiej – rangę, wciąż znajduje niedostateczne przełożenie na społeczno‑gospodarczą rzeczywistość.

(…) Dlatego z pełnym przekonaniem zachęcamy do lektury monografii wszystkie te osoby, którym na sercu leży dbałość o postęp i dobrobyt społeczny, a także dbałość o jakość życia ludzi.

Fragment Wstępu

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

Rok wydania

Wersja

(…) Książka stanowi interesujący głos w debacie odnośnie do ordoliberalizmu i możliwości wykorzystania tego podejścia w czasach zdominowanych przez wszechogarniający nieład

(…) Wyróżnikiem książki jest interdyscyplinarne podejście do tematu. Autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów to ekonomiści, politolodzy, socjolodzy i filozofowie, znani i cenieni za twórczy wkład do naukowej debaty na temat Społecznej Gospodarki Rynkowej.

(…) Monografia stanowi wkład do dyskusji nad znaczeniem i możliwościami ewolucji koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej. Odzwierciedla złożoność współczesnego świata i mnogość czynników kształtujących społeczno‑gospodarczą globalną i lokalną rzeczywistość. Dotyczy to, szczególnie wyeksponowanych w książce, kwestii środowiskowych i klimatycznych, jak i zmian politycznych obserwowanych w związku z walką o nowy układ sił na arenie międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym trudno byłoby wskazać publikację książkową o podobnym charakterze.

Fragment recenzji

dr hab. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej, prof. UŁ

 

(…) W gospodarce światowej powiązanej „pajęczyną” współzależności w ramach niesprawdzającego się modelu neoliberalizmu, nie jest możliwe samoistne rozwiązanie problemów o egzystencjalnym znaczeniu dla ludzkości.

(…) Czy zatem niecały wiek po sukcesie Społecznej Gospodarki Rynkowej, może nadchodzi epoka, w której po raz drugi Społeczna Gospodarka Rynkowa ma szansę odegrać misję, by w miejsce instytucjonalnego bałaganu wprowadzić światowy ład instytucjonalny? Próbą odpowiedzi na te dylematy jest recenzowana monografia, której tematyka dotyczy zarówno miejsca Społecznej Gospodarki Rynkowej w teorii ekonomii, jak również dylematów i kierunków jej rozwoju. Ponadto w monografii znalazły się niezwykle ważne i aktualne zagadnienia dotyczące ekologicznego wymiaru Społecznej Gospodarki Rynkowej.

Fragment recenzji

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Społeczna Gospodarka Rynkowa – Ordoliberalizm a nieład współczesnego świata”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *