Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09455-1

Liczba stron

173

Wersja

Kategorie: , Tag:

15,00 

Opis

VII Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 25 i 26 stycznia 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, zgromadził około 450 uczestników z całej Polski. Został on zwołany przez utworzoną rok wcześniej Radę Programową pod hasłem „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej”. Niniejszy tom zawiera materiały sesji trzeciej, której tematem były społeczne aspekty rozwoju gospodarczego Polski. Dyskusję cechowała pewna burzliwość, związana zwłaszcza z ostrą krytyką koncepcji neoliberalnych, z którą nie wszyscy się zgadzali. Udzielenie konkretnych odpowiedzi na pytanie, jak kojarzyć ekonomiczne wymagania rozwoju z potrzebą troski o sprawiedliwość społeczną, okazało się znacznie trudniejsze niż uzgodnienie diagnozy, że Polska znajduje się obecnie w bardzo niekorzystnej sytuacji społecznej. Jednak – że dyskusja doprowadziła do wypunktowania tych problemów, które wymaga- ją obecnie szczególnej koncentracji uwagi. Takim wiodącym problemem w rozwiązywaniu kwestii społecznych jest teoria finansów publicznych: złe założenia teoretyczne prowadzą do błędnej polityki. Wskazywano na przejawy wadliwego doktrynerstwa w tej dziedzinie, np. związane z zaciemniającym obraz polityki budżetowej pojęciem tzw. deficytu ekonomicznego. Wiele uwagi poświęcono analizie sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom reformy administracyjnej i pozostałych reform, które doprowadziły do wielkiego rozprzestrzenienia się biurokracji.

/Zdzisław Sadowski/

Zdzisław Sadowski

Słowo wstępne 7

Stanisław Owsiak

Wprowadzenie 9

Mieczysław Kabaj

Społeczne aspekty rozwoju.

Elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu 11

Witold Kieźun

Społeczne skutki transformacji administracji 55

Jan Wiśniewski

Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce. Wybrane aspekty 79

Józef Kaleta

Prospołeczna czy liberalna polityka gospodarcza dla Polski 89

Tadeusz Przeciszewski

Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (SGR): systemowa podstawa polityki gospodarczej i społecznej 105

Michał G. Woźniak

Wnioski z doświadczeń wzrostu gospodarczego Polski w latach 90-tych. 131

Zofia Jacukowicz

Płace w Polsce po 10 latach przekształceń własnościowych 153

Halina Zadora

Rynek w efektywnym kreowaniu dóbr publicznych 171

Krystyna Piotrowska-Marczak

Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego 185

Wanda Sułkowska

Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 201

Wiesław Szczęsny

Czy istnieje paradygmat wydatków publicznych 217

Lucyna Frąckiewicz

Współczesna polska kwestia edukacyjna 225

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09455-1

Liczba stron

173

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *