Polityka gospodarcza a rozwój kraju

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-23-1

Liczba stron

500

Wersja

SKU: 112 Kategorie: , , Tagi: ,

0,00 

Opis

Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. „Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju”.

Spis wszystkich tomów:

Tom I: – Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska (wersja polska i angielska)
Tom II: – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redakcja naukowa: Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba
Tom III: – Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa: Urszula Płowiec
Tom IV: – Jakość kształcenia ekonomicznego, redakcja naukowa: Marek Rocki
Tom V: – Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska
Tom VI: – Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redakcja naukowa: Stanisław Rudolf
Tom VII: – Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa: Barbara Z. Liberda
Tom VIII: – Innowacyjność kluczem do GOW, redakcja naukowa: Joanna Kotowicz-Jawor

Książka obejmuje problematykę polityki gospodarczej kształtowania rozwoju Polski oraz podstawowych dylematów i barier rozwojowych – z uwzględnieniem aspektów globalnych oraz związanych z przygotowaniami Polski do strefy euro. Kwestiom tym została podporządkowana struktura książki, której tematyka skoncentrowana została na nominalnej i realnej konwergencji polskiej gospodarki z gospodarkami strefy euro.

Spis treści
Od Wydawcy    5
Urszula Płowiec
Wstęp   13
Część I. Nominalna konwergencja polskiej gospodarki z gospodarkami strefy euro
Urszula Płowiec
Kierunki i uwarunkowania polityki rozwoju Polski  25
Adam Koronowski
Wybór strategii przystępowania do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW  45
Jerzy Osiatyński
Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej 57
Witold M. Orłowski
Kto zyska na euro? 66
Karol Lutkowski
Główne aktualne zagrożenia dla stabilności światowego systemu finansowego. 76
Andrzej Sławiński
Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM II i do strefy euro   80
Jan L. Bednarczyk
Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej 99
Sławomir I. Bukowski
Currency board (izba walutowa) a stabilizacja kursu złotego w europejskim mechanizmie kursowym II   114
Andrzej Wernik
Niektóre zagadnienia równowagi finansów publicznych i długu publicznego 135
Stanisław Owsiak
Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej     143
Barbara Karbownik
Wydatki publiczne w Polsce – szansa czy zagrożenie rozwoju? 174
Tadeusz Sporek
Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej – korzyści i obciążenia 188
Część II. Realna konwergencja polskiej gospodarki z gospodarkami
strefy euro

Rozdział 1. Procesy konwergencji rynku pracy
Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski
Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych   203
Piotr Stolarczyk
Flexicurity jako koncepcja zwiększenia efektywności rynków pracy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej   228
Beata Woźniak
Problem relacji inflacja – bezrobocie w warunkach gospodarek transformujących się 249
Michał Gabriel Woźniak
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski  267
Franciszek Grzesiok
Płace a koszty pracy – skutki obniżki składki rentowej w skali mikro i makro  290
Rozdział 2. Procesy konwergencji rolnictwa i wsi
Jerzy Wilkin
Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne 307
Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i USA. Wnioski dla Polski 326
Anna Henisz-Matuszczak
Problem racjonalności w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w warunkach globalizacji 344
Walenty Poczta, Ewa Kiryluk-Dryjska
Ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych   358
Agnieszka Poczta-Wajda
Polityka wsparcia rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi    375
Janusz S. Jankowiak, Piotr B. Nowak
Reprodukcja trwałego majątku rolnego w wielkopolskich spółkach Skarbu Państwa    394
Wiesław Musiał
Bariery przebudowy strukturalnej rolnictwa w regionach rozdrobnionych agrarnie  406
Bazyli Czyżewski
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce w świetle teorii nowego instytucjonalizmu   425
Aleksander Grzelak
Oddziaływanie agencji rządowych na rozwój rolnictwa w świetle polskich doświadczeń po 1990 roku   440
Grzegorz Spychalski
Perspektywy rozwoju Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w nowym okresie programowania 2007-2013     463
Grzegorz Ślusarz
Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie Podkarpacia    475

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

978-83-88700-23-1

Liczba stron

500

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polityka gospodarcza a rozwój kraju”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *