Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i Fakty.

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09166-8

Liczba stron

152

Wersja

Kategoria: Tag:

15,00 

Opis

Dr Barbara Liberda jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała szereg studiów z zakresu teorii rozwoju i problematyki wzrostu gospodarczego w okresie transformacji. Koordynator programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Książka przedstawia wyniki badań nad procesami oszczędzania we współczesnej Polsce. Jest to pierwsze w literaturze polskiej po 1990 roku całościowe opracowanie problematyki, która stanowi jedno z podstawowych zagadnień ekonomii. Oszczędności, będące źródłem kapitału rzeczowego, wyznaczają wraz z zasobem kapitału ludzkiego stan długookresowej równowagi gospodarki oraz poziom dochodu per capita. Autorka analizuje teorie i przeprowadza badania empiryczne oraz symulacje w celu określenia głównych czynników determinujących oszczędzanie w skali makro- i mikroekonomicznej.

W centrum uwagi znajduje się m.in. pytanie, czy poziom dochodu określa stopę oszczędzania. Jakie są zależności między tempem wzrostu dochodu a oszczędnościami? Czy polityka fiskalna rządu jest neutralna względem oszczędzania? Jakie są relacje między napływem kapitału z zagranicy a oszczędnościami krajowymi? Czy reforma ubezpieczeń społecznych wpłynie na stopę oszczędzania? Jak oszczędności powiązane są ze strukturą demograficzną społeczeństwa, wykształceniem, statusem majątkowym i społecznym?

Warszawa 2000

Rozdział I
Teorie konsumpcji i oszczędzania

1. Założenia teorii cyklu życia i teorii dochodu permanentnego
2. Rozszerzenie standardowych teorii oszczędzania
3. Motyw przezornościowy i ograniczenie płynności oraz model oszczędności traktowanych jako rezerwa
4. Funkcjonalne teorie podziału i oszczędności

Rozdział II
Oszczędności a wzrost gospodarczy

1. Oszczędności w teoriach wzrostu
2. Wpływ tempa wzrostu dochodu na stopę oszczędzania

Rozdział III
Oszczędności w makroskali

1. Główne determinanty oszczędzania w skali makroekonomicznej
2. Światowe trendy oszczędności i czynniki je określające
3. Makroekonomiczne aspekty oszczędzania w Polsce

Rozdział IV
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-1998

1. Analiza przekrojowa w latach 1994-1998 na podstawie danych z budżetów gospodarstw domowych
2. Realny majątek gospodarstw domowych a skłonność do oszczędzania
3. Funkcja oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-1998
4. Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w 1998 roku
5. Oszczędności życiowe i dochód życiowy w Polsce – próba projekcji

Rozdział V
Koszty i korzyści z reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce – wpływ na oszczędności

1. Modelowe i rzeczywiste koszty systemów: repartycyjnego i kapitałowego
2. Oszczędności emerytalne według teorii cyklu życia
3. Wpływ reformy systemu emerytalnego na stopę oszczędzania

Podsumowanie

Bibliografia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-11-09166-8

Liczba stron

152

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i Fakty.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *