O kształtowaniu ładu gospodarczego

Redakcja naukowa

,

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Kategoria: Tag:

15,00 

Opis

Profesor Jan Lipiński to postać wyjątkowa dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów, świetny teoretyk i analityk, nauczyciel wielu pokoleń adeptów ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Głównej Planowania i Statystyki, był związany z Towarzystwem niemal od chwili jego powołania do życia przed 63 laty.

„Z okazji 90-lecia Profesora Jana Lipińskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i autorzy zawartych w książce tekstów wyrażają w ten sposób najwyższe uznanie nie tylko dla dzieł ekonomicznych Jubilata, lecz także dla wzorców, które kształtuje swym życiem i pracą. Podkreślają jego wyjątkową dbałość o bezstronność i niezależność myśli, powściągliwość w ferowaniu sądów, skromność i życzliwość dla ludzi.

Festschrifty bywają zazwyczaj różnotematycznym zbiorem przyczynków naukowych i lżejszych esejów publicystycznych. W tej książce zdecydowanie dominują te pierwsze, przynosząc ważne treści dla ekonomistów i polityków gospodarczych, także studentów starszych roczników. Ale i uczeni innych nauk społecznych mogliby na podstawie lektury tej książki wyrobić sobie pogląd na kondycję nauk ekonomicznych, ekonomii w szczególności.

Książka daje taki obraz, a wyodrębnione w niej trzy działy całkiem dobrze układają się w logiczną całość. W części Teoria ekonomii Z. Sadowski przedstawia oderwanie się ekonomii od realiów wskutek podporządkowania jej ideom neoliberalnym. Dlatego „ciężar intelektualnej odpowiedzialności przenosi się [?] na naukę polityki gospodarczej” i zarządzania. Wspierają go dwaj inni autorzy (A. Lipowski i J. Osiatyński), wskazując na uderzające fakty. Pierwszy, że ekonomia nie zajęła się problemem konkurencji, a drugi, że polityka pieniężna opiera się na złudnej pod-stawie teoretycznej. W części System gospodarczy autorzy niejako na nowo otwierają debatę o rzekomej bezalternatywności oraz o potrzebie wyboru ładu społecznego. W części Polityka gospodarcza rozważa się kilka sfer gospodarki, w których widoczne są negatywne skutki nadmiernej wiary w rynek i niskie podatki. Znalazły się tu także interesujące porównania. Oto jeden z przykładów. Któż w Polsce zdołał się przedrzeć przez gąszcz mitów medialnych, by wiedzieć, że udział podatków i składek zabezpieczenia społecznego w PKB, w tak uporczywie zalecanej nam Irlandii jest tylko o jeden procent mniejszy niż w Polsce? Książka kończy się akcentem optymistycznym: wejście do UE, umiejętne wykorzystanie jej funduszy przyczynia się do przyspieszenia wzrostu i unowocześnienia gospodarki. Czas pokaże, na ile ta tendencja się utrzyma”.

Z recenzji Tadeusza Kowalika

Część I. Teoria gospodarki
Zdzisław Sadowski
Uwagi o zadaniach współczesnej ekonomii
Adam Lipowski
Problem konkurencyjności w ekonomii
Adam Noga
Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji
Jerzy Osiatyński
Inflacja strukturalna i ograniczenia polityki pieniężnej

Część II. System gospodarczy
Elżbieta Mączyńska
Ład gospodarczy. Bariery i dylematy

Aleksander Łukaszewicz

Globalizacja – społeczeństwo obywatelskie – polityka gospodarcza

Eugeniusz Rychlewski

Proces transformacji jako czynnik determinujący kształt systemu gospodarczego
Urszula Płowiec
Uwagi o gospodarczej i społecznej transformacji Polski w świetle wyzwań jej rozwoju w XXI w.
Część III. Polityka gospodarcza

Tadeusz Kierczyński
Niskie podatki: fakty, mity, iluzje

Andrzej Wernik

Podatek liniowy jako iluzja fiskalna
S. Ryszard Domański, Sylwia Zajączkowska
O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski
Krzysztof Marczewski
O polskim eksporcie w dobie globalizacji
Joanna Kotowicz-Jawor
Dostosowania polskich przedsiębiorstw do rynku UE

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „O kształtowaniu ładu gospodarczego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *