Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-00-6

Liczba stron

173

Wersja

Kategorie: , Tagi: ,

0,00 

Opis

Problematykę bezrobocia podejmuje się w Polsce w ostatnich latach bardzo często, z powodów aż nazbyt dramatycznie oczywistych. Prowadzi się wiele badań naukowych i dyskusji zmierzających do znalezienia sposobów zmniejszania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Niniejsza książka, która jest owocem konferencji naukowej, została wydana przede wszystkim po to, aby pokazać, że konieczna jest radykalna zmiana myślenia w przeciwdziałaniu bezrobociu.

Główną przesłanką nowego podejścia w walce z bezrobociem jest konieczność uwzględnienia wielu czynników, które kształtują sytuację na rynku pracy. Należą do nich przede wszystkim megatrendy: globalizacja, rozwój technologii informatycznych, automatyzacja, wzrost wydajności pracy; w polskich warunkach – również struktura demograficzna społeczeństwa. Do zmiany podejścia w walce z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy w pewnym stopniu przyczyniają się także kontrowersyjne rezultaty polskiej polityki społeczno-gospodarczej oraz słabo zaawansowane procesy zmian strukturalnych i instytucjonalnych.

Jednakże najważniejszymi czynnikami wymuszającymi zmianę modelu tworzenia nowych miejsc pracy są coraz silniej odczuwane zmiany w zakresie popytu na pracę. I to zmiany nie tylko ilościowe, ale głównie jakościowe. Z jednej strony chodzi tu o globalizację wzorców konsumpcji kształtowanej i zaspokajanej przez wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa – z drugiej zaś o coraz bardziej postępującą indywidualizację oraz emancypację popytu na dobra i usługi.

Gdyby Adam Smith miał pisać swoją fundamentalną pracę Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów na początku XXI wieku, to z pewnością rozpocząłby ją od analizy podziału konsumpcji, a nie podziału pracy. Coraz łatwiejsze jest bowiem wykonywanie pracy lepiej wspomaganej technologicznie i w większym stopniu opartej na wiedzy, natomiast trudniejsze jest znalezienie dla niej popytu. I to nie tylko zagregowanego efektywnego popytu, któremu ekonomiści od czasów Keynesa i Kaleckiego poświęcają tak wiele uwagi, lecz popytu coraz bardziej zindywidualizowanego, przeżywającego renesans suwerenności i coraz bardziej możliwego do zaspokojenia przez globalną podaż. W tej sytuacji tradycyjne sposoby tworzenia nowych miejsc pracy mogą okazać się wysoce nieskuteczne…

Warszawa 2003

Wstęp

Adam Noga, Włodzimierz Rydzkowski, Zdzisław Sadowski
W poszukiwaniu nowego modelu tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy

Adam Pałacki
Jak stworzyć 250 miejsc pracy, eksportować 90% produkcji i zdobyć 50% rynku europejskiego oraz 30% rynku światowego? Doświadczenia z Biesz-czad

Adam Góral
Jak stworzyć firmę nowych technologii, partnera biznesowego dla wielu banków polskich i zagranicznych? Doświadczenia z Rzeszowa

Andrzej Zdebski
Rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy

Adam Czyżewski
Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzenie nowych miejsc pracy

Zdzisław Sadowski
Wpływ polityki gospodarczej na tworzenie nowych miejsc pracy

Grzegorz W. Kołodko
Koniunktura gospodarcza a zatrudnienie w warunkach integracji europejskiej i globalizacji Witold Kieżun
Powrót do tradycyjnych metod

Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski
Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce

Witold Bień
Zdynamizowanie eksportu jako źródło tworzenia nowych miejsc pracy

Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na kształtowanie bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (1991-2001)

Krystyna Piotrowska-Marczak
Rola wyższych uczelni na rynku pracy

Bożena Klimczak
Rola edukacji w przygotowaniu mobilnych i aktywnych uczestników rynku pracy

Mirosław Żuławnik
Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy

Marek Owsiński
Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy

Wacław Jarmotowicz, Magdalena Twarowska
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Jan Kruszewski
Omówienie dyskusji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Seria

Rok wydania

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ISBN

83-88700-00-6

Liczba stron

173

Wersja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *