POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE   ■   00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49   ■   sklep@pte.pl   ■  (22) 55 15 401

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” ukazuje się od 1990 r. Jest kwartalnikiem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), przeznaczonym dla osób związanych z ekonomią – zarówno badaczy, jak i praktyków, a także studentów oraz uczniów szkół średnich. W periodyku podejmowana jest problematyka teorii i praktyki gospodarowania oraz mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Poza artykułami z tej dziedziny są publikowane treści związane z działalnością PTE, a także dotyczące wydarzeń istotnych dla całego środowiska polskich ekonomistów.

Redaktorem naukowym „Biuletynu PTE” jest prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes PTE w latach 2005-2021, obecnie prezes honorowa.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie elektroniczne edycje „Biuletynu PTE” są dostępne na stronie:

https://pte.pl/czasopisma/biuletyn